Panetela Boracha

Icon Series: Panetela Boracha
96″ x 48″ x 4″
Oils on Plaster
$8000