Panetela Boracha

Icon Series:Panetela Boracha
96″ x 48″ x 4″
Oils on Plaster
$8000